Heim   >   Nyhende   >   Tørke fører til at bøndene må slakte meir – slakteri vurderer fleire tilsette

Illustrasjionsfoto: Karoline Riise Kristiansen/NPK.

Tørke fører til at bøndene må slakte meir – slakteri vurderer fleire tilsette

Tørke og mangel på regn gjer at fleire norske bønder må sende fleire dyr til slakteria for å ha mat til dyra som er att. – Ressurskrevjande, seier Nortura.

Selskapet eig fleire slakteri rundt om i landet, og seier dei har sett ein merkbar auke i talet på dyr dei får inn etter ein sommar med rekordvarme, regnmangel og tørke fleire stader.

Den auka pågangen fører til at Nortura no vurderer å tilsetje fleire under sommarsesongen.

– Situasjonen no er sjølvsagt ressurskrevjande for slakteria våre, så det kan absolutt bli aktuelt, seier kommunikasjonsansvarleg Marthine Haugen Petersen i Nortura til Radio Noreg.

Vêrsituasjonen har ført til fôrmangel for bøndene, og det er særleg storfeprodusentar som er ramma. Nortura hadde tysdag timelange møte for å diskutere korleis dei skal handtere problemstillinga framover, men seier dei allereie har sett i verk tiltak og førebels har kontroll.

Likevel karakteriserer Petersen situasjonen som uheldig.

– Det er alltid synd når slikt oppstår på grunn av vêret som ein ikkje har kontroll på. Men vi planlegg godt og førebur oss på stor pågang. Førebels har vi kontroll på situasjonen og det er inga krise, seier ho. (©NPK)