Heim   >   Lokalt   >   Gloppen   >   Toppkamp måtte utsetjast

Torbjørn Hjellbrekke og resten av mannskapet til Jølster har framleis sjansen til opprykk.

Toppkamp måtte utsetjast

Fotballkampen mellom Jølster og Skavøypoll som skulle blitt spelt på Reed stadion i dag er utsett.

Store nedbørsmengder og stengde vegar gjer det umogleg for ein del av spelane å møte til kamp.

Også ein del handballkampar som skulle gått i Trivselshallen på Sandane i dag blir omberamma på grunn av vêr og vegstengingar.