Heim   >   Lokalt   >   Gloppen   >   Sp ser ut til å halde posisjonen i bastionen

Desse talde førehandsrøystene måndag føremiddag. Frå venstre rundt bordet: Steinar Kandal, Svein-Ottar Sandal, Leidulf Gloppestad, Maren Vereide, Ann Christin Bjørnereim, Geir Liavåg Strand og Margrete Anette Solheim.

Sp ser ut til å halde posisjonen i bastionen

Etter at 1010 førehandsrøyster er talde, ligg resultatet an til å bli slik i kommunestyrevalet i Gloppen:

Sp 41,9 prosent

KrF 15,9 prosent

Ap 12,5 prosent

Høgre 8,3 prosent

MDG 6,9 prosent

SV 6,8 prosent

SD 4,7 prosent

V 3,0 prosent

Ut frå førehandsrøystene ser det nye kommunestyret slik ut: 

Senterpartiet 12 +1
Kristelig Folkeparti 4 -3
Arbeiderpartiet 3 +1
Høyre 2 0
Miljøpartiet De Grønne 2 +1
Sosialistisk Venstreparti 2 +1
Samfunnsdemokratane 1 -1
Venstre 1 0