Home   >   Lokalt   >   Roleg politinatt, men trafikkulukke i Loen

Roleg politinatt, men trafikkulukke i Loen

To bilar var innvolverte i ei trafikkulukke i Loen no på føremiddagen. Det er ikkje meldt om personskade, men vegen er førebels stengd. Elles var det stilt og roleg rundt om sist natt.