Home   >   Nyhende   >   Redd et kulturminne før vinteren

Eksempel et typisk strakstiltak fra Fræna, for midlertidig å tette taket. Foto: Einar Engen, Kulturminnefondet.

Redd et kulturminne før vinteren

Lesarinnlegg av Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet:

Mange kulturminner kan enkelt sikres for å hindre videre ødeleggelse med penger til strakstiltak.

Kulturminnefondet gir støtte til straks- og sikringstiltak. Dette kan være redningen for mange kulturminner.

Over 100 prosjekter over hele landet har fått støtte gjennom denne ordningen i år, og det er fortsatt mulig å søke.

Det har vært stor interesse for straks- og sikringstiltak gjennom hele året, og hele 125 prosjekter har så langt i år fått over 5,0 millioner kroner i støtte gjennom denne ordningen.

Kulturminnefondet har avsatt totalt mer midler til straks- og sikringstiltak i 2018, da ordningen har blitt svært populær.

Hovedformålet er å bidra til å hindre at kulturminner går tapt, og støtten går til tiltak som hindrer videre forfall i påvente av større arbeider for å bevare kulturminnet for framtida. Det gis også støtte til mindre istandsettingstiltak.

Tilskuddsordningen er for private eiere av verneverdige kulturminner, og søknadene behandles fortløpende for at arbeidene skal komme raskt i gang.

Tiltak som støttes kan for eksempel være midlertidig tetting av tak, dører og vinduer eller sikring for å hindre utgliding og sammenrasing av fundament, kjeller, vegger og tak. Det kan også være mindre istandsettingstiltak eller enkle reparasjoner.

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.