Heim   >   Lokalt   >   Jølster   >   Promillekontroll på Skei

Promillekontroll på Skei

Up melder søndag kveld at dei har hatt promillekontroll på E-39 ved Skei. 110 førarar vart kontrollerte og alle bles grønt.