Heim   >   Nyhende   >   Promille i Hyen

Tre personar er kritisk skadde etter ei ulukke på fylkesveg 60 i Stryn.

Promille i Hyen

To utanlandske menn var natt til søndag involverte i ei utforkøyring i Hyen. Begge kom frå det utan særleg skade, men var godt rusa og vart tekne med til blodprøve før dei vart sette i varetekt.

Promille også i Måløy

 

Politiet fekk elles litt av kvart å henge fingrane i natt til søndag. I Måløy var det to tilfelle der politiet måttr rykke ut. Først var det slåssing på Måløy brygge der fleire var involverte og ein fekk seg eit kutt over eine auget. Litt etter vart ein bil påkøyrt bakfrå og føraren av bilen som køyrde på hadde utslag for alkohol og vart fråteken førarkortet.

 

 

Promillekøyring i Hyen og Måløy