Heim   >   Lokalt   >   Jølster   >   Opna i Kjøsnesfjorden

Slik såg det ut på Rv 5 rett etter at raset gjrkk. Foto: Ragnvald Søgnesand

Opna i Kjøsnesfjorden

Vegtrafikksentralen melder at Rv 5 på Lunde er opna for fri ferdsel etter raset som gjekk på føremiddagen. Ein bil vart sperra inne i rasområdet, men ingen vart skada.