Statsminister Erna Solberg (H) presenterer ei ny krisepakke fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB.

Regjeringa foreslår tiltak for 16,3 milliardar kroner i koronakrisepakken

Regjeringa legg fram forslag om nye tiltak på totalt 16,3 milliardar kroner. Tiltaka er mellom anna retta mot unge, studentar og permitterte.

– Dei strenge smitteverntiltaka er svært belastande for mange, men forslaga vi legg fram i dag, gjer situasjonen litt lettare for dei som er hardast ramma, seier statsminister Erna Solberg (H).

Det mest sentrale enkelttiltaket i krisepakken for næringslivet er ei forlenging av kompensasjonsordninga for omsetningsfall, som det blir løyvd 4 milliardar kroner til.

I tillegg kjem det mellom anna 1,1 milliardar for å hindre fråfall blant studentar, 500 millionar til sommarskuletilbod, og ekstra middel for å forlengje perioden for arbeidsavklaringspengar for arbeidssøkjarar ut juni.