Heim   >   Lokalt   >   Jølster   >   -Naturskade er eit kollektivt ansvar

– Mi oppgåve blir å følgje opp overfor NVE og naturskadefondet, sa Jenny Følling til dagleg leiar i Jølster skisenter, Even Hole.

-Naturskade er eit kollektivt ansvar

– Eg vil ikkje på nokon måte verke sutrete, men no treng vi hjelp. Dette klarar vi rett og slett ikkje aleine, seier dagleg leiar i Jølster skisenter, Even Hole om flaumskadane i skisenteret 31. juli.


Gode lesar! For å lese heile denne saka må du vere abonnent.


Som abonnent får du fri tilgang til alle sakene i nettavisa og du får e-avisa. Som total-abonnenent har du også papirutgåva.

ER DU ALT ABONNENT har du fri tilgang til det digitale innhaldet vårt i e-avisa og på nett. Har du e-avis kan du gå til Mi side, og bruke den epostadressa du har registrert der til å hente ut passord (bruk «Gløymt passord»).

Har du ikkje brukarnamn og passord får du det ved å sende melding til abo@firdatidend.no og be om tilgang. Gi opp den epost-adressa du vil ha abonnementet til. Dette treng du gjere berre ein gong. Denne eposten kan du også bruke til andre ting du har spørsmål om når det gjeld abonnementet.

 

«Mi side» kan du sjølv administrere delar av abonnementet ditt, som:
• Endre kva du abonnerer på.
• Stoppe abonnementet for kortare eller lengre periodar.
• Endre adresse for kortare eller lengre periodar, som i ferien.
• Gjere adresseendringar og namneendringar.