– Vi skal vere ei regjering som er på lag med lærarane

Eg har sjølv fått oppleve kor avgjerande det er å bli sett og få hjelp i skulen. Den støtta unner eg alle born og ungdom å få oppleve.

Etter ein spennande valkamp går dagane no for fullt med å sveise saman ei regjeringsplattform. Litt arbeid står att, men vi i Arbeidarpartiet ønskjer i lys av verdas lærardag å legge fram ein ny politikk som både rekrutterer fleire lærarar og set ein stans for høgresida si avskilting av dei mest erfarne lærarane.

Grunnen er enkel: Alle elevar fortener kvalifiserte lærarar som har tid til dei.

Mange unge menneske drøymer om å bli lærarar. Dei brenn for språk, historie og samfunnsfag, og har alle føresetnadar for å verte gode lærarar for borna våre. Diverre vert mange hindra av det rigide kravet om at alle må ha karakteren fire i matte. Det skal den nye Arbeidarparti-leia regjeringa rette opp i.

I ein lærarmangel er det uklokt å halde fram med ei avskilting av våre mest erfarne lærarar. Framfor å tvinge dei til å bruke sine siste yrkesaktive år til å sitje på ein skulebenk, skal vi heller anerkjenne kompetansen deira og la dei få gjere jobben sin.

Høgreside-partia må roe seg litt ned med påstanden om at lærarane våre ikkje er gode nok. For det er dei. Det lærarane treng no er tid og tillit til å gjere jobben sin.

Eg hadde ikkje klart meg utan den gode hjelpa i skulen. Læraren som såg meg og hadde tid til meg vart redninga. No er det vår oppgåve å sørge for at fleire får oppleve den same støtta.

Fakta om satsinga til den nye regjeringa:

• Fjerne «avskiltinga» av lærarar utdanna før 2014

• Rekruttere tilbake lærarar som har slutta i yrket

• Løfte ein nasjonal rekrutteringskampanje til lærarutdanninga, som er særleg retta mot menn

Artikkelen held fram under annonsen.

• Erstatte inntakskravet på fire i matematikk med meir treffsikre opptakskrav på lærarutdanninga