Heim   >   Nyhende   >   Løft for ung kultur

Illustrasjonsfoto UKM. Foto: Ida Falkgjerdet Svåi.

Løft for ung kultur

Åtte prosjekt i fylket har fått støtte til arbeidet med å løfte og utvikle arbeidet med UKM.

I alt har dei åtte prosjekta fått 113 000 kroner i stimuleringsmidlar frå UKM Norge.

Sogn og Fjordane er dermed eitt av dei fylka som får mest pengar til å sette i gang prosjekt for å utvikle UKM.

 

Stor spennvidd
– Dette er god utteljing! Eg er veldig glad for at alle i fylket som har søkt, har fått støtte frå stimuleringsmidlane. Det er viktig for å utvikle det lokale arbeidet med UKM og for å levere ein endå betre fylkesfestival, seier Sissel Aarseth, fagkoordinator for kultur i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Ung kultur møtest, forkorta til UKM, blir gjennomført som ei årleg mønstring av kultur for unge mellom 10 og 20 år. Dei unge kulturutøvarane deltek i ei lokalmønstring og enkelte får også delta i fylkesfestivalen og i den nasjonale UKM-festivalen. Spennvidda innan UKM er stor, med alt frå framsyningar i dans og teater, til musikk, film, visuell kunst og e-sport.

Åtte prosjekt
UKM Norge set kvart år av to millionar kroner til lokale initiativ over heile landet. Stimuleringsmidlane skal ikkje erstatte driftsbudsjettet til dei lokale arrangørane, men bidra til utvikling, auka deltaking og engasjement blant ungdom.

Desse prosjekta har fått støtte:
 

Kommune / søkjar Namn på prosjekt Tildeling
Selje kommune Ein Stad der Ung Kultur Møtast 15 000
Stryn kommune Pangstart for UKM Stryn 8 000
Bremanger kommune UKM Spelegal, Bremanger Showdown 15 000
Gulen Frivilligsentral UKM workshops 15 000
Kinn UKM Rekruttering og starten på ein felles identitet 15 000
Førde kommune UKM Sunnfjord – E-sport 15 000
Sogn og Fjordane fylkeskommune Planleggingshelg for arrangørar 2002 20 000
Sogn og Fjordane fylkeskommune Festivalredaksjon 2020 10 000