Heim   >   Fylket   >   Ligg an til thriller i Sunnfjord

Jenny Følling og Sunnfjord Senterparti ser ut til å gå ei svært spennande valnatt i vente.

Ligg an til thriller i Sunnfjord

Etter at 3.328 førehandsstemmer er talde, ligg resultatet ved kommunestyrevalet i Sunnfjord kommune an til å bli slik : 

Senterpartiet 25,8%
Arbeiderpartiet 24,2%
Høyre 21,3
Sosialistisk Venstreparti 8,5%
Miljøpartiet De Grønne 6,0%
Kristelig Folkeparti 3,6%
Rødt 3,4%
Venstre 3,0%
Fremskrittspartiet 2,7%
Partiet De Kristne 1,4%