Heim   >   Nyhende   >   Laksedøden gir høgare prisar

Oppblomstring av algen Chrysochromulina leadbeateri har ført til laksedød i Nordland og Troms. Her frå anlegget Northern Lights Salmon der to millionar laks er døde. Foto: Elisabeth Balteskard/NTB scanpix.

Laksedøden gir høgare prisar

Algeoppblomstringa som hittil har tatt livet av over 12.000 tonn laks, fører til høgare lakseprisar, melder NRK.

– Det er ikkje berre talet på laks som har døydd vi tar med i berekninga. Vi ser at oppdrettarar òg kuttar ned på fôringa. Det fører til at laksen veks saktare og dermed kjem seinare ut på marknaden, seier Kolbjørn Giskeødegaard i Nordea Markets til kanalen.

Det blir anslått at 5.200 tonn oppdrettslaks i Nordland og 6.800 tonn i Troms har døydd på grunn av algeoppblomstringa, og Fiskeridirektoratet følgjer nøye med på spreiinga.

– Dette vil føre til at prisane vil auke framover, seier Giskeødegaard, som trur prisstiginga blir éi krone per kilo andre halvår. Han ser ikkje bort frå at det blir endå meir viss situasjonen forverrar seg.

– Førebels er det eit avgrensa omfang. Rundt 97 prosent av norsk produksjon vil framleis komme til marknaden slik situasjonen er no, men det er mykje usikkerheit, og vi veit at situasjonen kan endre seg raskt, seier han. (©NPK)