Home   >   Nyhende   >   Kravde eitt og eit halvt år fengsel for nedlasting av barneporno

Aktor Sissel Kleiven la ned påstand om eitt og eit halvt år fengsel.

Kravde eitt og eit halvt år fengsel for nedlasting av barneporno

Aktor la ned påstand om at ein mann frå Gloppen vert dømd til eitt år og seks månader fengsel då rettssaka vart avslutta fredag. Forsvararen kravde at tiltalte vart dømd på mildaste måte.

Tiltalen lydde på at tiltalte hadde lasta ned og teke vare på om lag 230.000 bilete og om lag 670 videofilmar som viser born som blir utsette for seksuelle overgrep eller seksualisering av born. Mannen erkjende delvis straffeskuld då saka starta torsdag….


Gode lesar! For å lese heile denne saka må du vere abonnent.

Som abonnent får du fri tilgang til alle sakene i nettavisa og du får e-avisa. Som total-abonnenent har du også papirutgåva.

ER DU ALT ABONNENT har du fri tilgang til det digitale innhaldet vårt i e-avisa og på nett. Har du e-avis kan du gå til Mi side, og bruke den epostadressa du har registrert der til å hente ut passord (bruk «Gløymt passord»).

Har du ikkje brukarnamn og passord får du det ved å sende melding til abo@firdatidend.no og be om tilgang. Gi opp den epost-adressa du vil ha abonnementet til. Dette treng du gjere berre ein gong. Denne eposten kan du også bruke til andre ting du har spørsmål om når det gjeld abonnementet.

 

«Mi side» kan du sjølv administrere delar av abonnementet ditt, som:
• Endre kva du abonnerer på.
• Stoppe abonnementet for kortare eller lengre periodar.
• Endre adresse for kortare eller lengre periodar, som i ferien.
• Gjere adresseendringar og namneendringar.