Heim   >   Nyhende   >   Klare tal om parkeringsplassar

Klare tal om parkeringsplassar

81 prosent av dei som har røysta på den uhøgtidelege spørjeundersøkinga her på nettsida vår har svara nei på spørsmålet om det er for mange parkeringsplassar i Sandane sentrum. 

18 prosent har svara ja, medan 1 prosent har svara at dei ikkje veit.

Totalt kom det inn 1194 svar.