Heim   >   Lokalt   >   Jølster   >   Jølster knuste Stryn 2

Daniel Klakegg (t.h.) scora to av Jølster sine mål. Gestur Gylfason spelte ikkje denne gongen.

Jølster knuste Stryn 2

Jølster held fram den solide poengfangsten og henta tre nye på Skei søndag ettermiddag. Denne gongen var det stryningane som måtte returnere frå «Golanhøgda utan poeng. Jølster held såleis framleis andreplassen på tabellen, eitt poeng bak Skavøypoll