Heim   >   Fylket   >   Innstiller på attval av Reksnes

Innstiller på attval av Reksnes

Valnemnda i Senterpartiet i Sogn og Fjordane innstiller på attval av Sigurd Reksnes frå Stad som fylkesleiar for to nye år, skriv fylkeslaget i ei pressemelding. 

Nestleiarane Karoline Bjerkeset frå Gloppen og Morten Askvik frå Hyllestad er ikkje på val.

Sigurd Reksnes har vore fylkesleiar i fire år og er no innstilt for to nye år. Reksnes har lang politiske røynsle og var mellom anna gruppeleiar for Senterpartiet i Sogn og Fjordane fylkesting i førre periode og han har fleire periodar bak seg som medlem av kommunestyre og formannskap i Eid kommune. Han held fram som medlem i det nye Vestland fylkesting.

– Valnemnda er glad for at Reksnes ynskjer å gå på ein ny periode som fylkesleiar, seier Marius Strømmen som er leiar i valnemnda.

– Sigurd har gjort ein solid jobb som fylkesleiar i den perioden han har hatt dette vervet og eg er heilt trygg på at han vil halde fram med å gjere ein god jobb for Senterpartiet i Sogn og Fjordane og våre saker også framover.

– Med regionreform og viktige politiske utfordringar framover er kontinuitet viktig, seier Strømmen.

Senterpartiet har bestemt å halde fram med to fylkesorganisasjonar i det nye Vestland fylke.

Slik er valnemnda si innstilling: 

Fylkesleiar Sigurd Erlend Reksnes – Stad (attval)
1. nestleiar Karoline A. Bjerkeset – Gloppen (ikkje på val)
2. nestleiar Morten Askvik – Hyllestad (ikkje på val)
Studieleiar Erling Sande – Gloppen (ny)
Styremedlem Jan Herstad – Sunnfjord (ikkje på val)
Styremedlem Marit Aakre Tennø – Luster (attval)
Styremedlem Ingeborg Sivertstøl – Sogndal (ny)
Senterkvinnene Britt Domben Mulelid – Bremanger (ny)
Senterungdomen Sander Solheim – Kinn (ny)
Fylkestingsgruppa Aleksander Øren Heen – Årdal
Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete – Lærdal
1. vara Rune Hegrenes – Sunnfjord (attval)
2. vara Gunn Åmdal Mongstad – Solund (ny som vara)
3. vara Sidsel Kongsvik – Kinn (ny)
4. vara Jakob Ruud – Sogndal/Senterungdomen (ny)
Vara Senterkvinnene Kristina Tomasgard – Gloppen (ny)
Vara Senterungdomen Nina Hjartholm – Gulen (ny)

Svein Orheim – Bremanger (ny)

Vara fylkestingsgruppa Jenny Følling – Sunnfjord
Observatørar:  
Fylkessekretær Per Rune Vereide – Gloppen
Fylkesordførar Jon Askeland – Alvær
Organisasjonssekretær Torunn Flatjord – Gloppen