Home   >   Lokalt   >   Gloppen   >   Har inngått forlik om erstatning

Ankesaka i Gulating lagmannsrett om fastsetting av erstatning for arealet til den nye vegen i Selvågane enda måndag med rettsforlik. Frå venstre: sivilingeniør geoteknikk Tommy Haugen Søjdis, leiar for kommunalteknikk Gloppen kommune Per Ove Fossheim (skjult), skjønnsmedlem Håkon Grepstad, skjønnsmedlem Sæmund Bjørset, takstmann Roger Oppedal, advokat Stig J. Harris, advokat Jan Erik Mardal, lagdommar Birger A. Stedal, grunneigar Steffen Sandene og rådmann Jan Kåre Fure.

Har inngått forlik om erstatning

Rådmannen i Gloppen rår kommunestyret til å godkjenne rettsforliket som er inngått mellom Gloppen kommune og eigarane av gbnr. 77/44 i saka om erstatning for veggrunn med meir i Selvågane på Sandane.


Gode lesar! For å lese heile denne saka må du vere abonnent.

Som abonnent får du fri tilgang til alle sakene i nettavisa og du får e-avisa. Som total-abonnenent har du også papirutgåva.

ER DU ALT ABONNENT har du fri tilgang til det digitale innhaldet vårt i e-avisa og på nett. Har du e-avis kan du gå til Mi side, og bruke den epostadressa du har registrert der til å hente ut passord (bruk «Gløymt passord»).

Har du ikkje brukarnamn og passord får du det ved å sende melding til abo@firdatidend.no og be om tilgang. Gi opp den epost-adressa du vil ha abonnementet til. Dette treng du gjere berre ein gong. Denne eposten kan du også bruke til andre ting du har spørsmål om når det gjeld abonnementet.

 

«Mi side» kan du sjølv administrere delar av abonnementet ditt, som:
• Endre kva du abonnerer på.
• Stoppe abonnementet for kortare eller lengre periodar.
• Endre adresse for kortare eller lengre periodar, som i ferien.
• Gjere adresseendringar og namneendringar.