Heim   >   Fylket   >   Ilsengstiane i Hedmark er kåra til Noregs beste turrute.

Margrete Ruud Skjeseth fra Hamar og Hedemarken turistforening og ildsjel Hans Kroglund. Foto: Gjensidigestiftelsen.

Ilsengstiane i Hedmark er kåra til Noregs beste turrute.

Fylkeskommunane og Gjensidigestiftelsen arrangerte i fjor sommar ei fylkesvis kåring av Noregs mest populære turruter. No er vinnaren kåra.

Under STI-konferansen i Bergen vart det tysdag kveld klart at det er Ilsengstiane som er kåra til Noregs beste turrute.

Margrete Ruud Skjeseth frå Hamar og Hedemarken turistforeining og eldsjel Hans Kroglund tok imot prisen til ståande applaus, skriv Gjensidigestiftelsen i ei pressemelding.

Det siste halve året har det vorte gjennomført ei nasjonal kåring av dei beste turrutene i landet. I fjor sommar kunne folk stemme fram sine favoritturar blant 100 nominerte ruter.

Dei fire andre rutene som var med i siste finale av kåringa, var Trivelselsskogen på Sandane, Borras Vestre i Finnmark, På tur i Levanger i Trøndelag, og Isesjøstien i Østfold.

Vinnaren vart plukka ut av ein jury beståande av Tursøstrene Hege og Stine Schultz Heireng, Frank Skjærbekk frå Tjukkasgjengen og juryformann Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk friluftsliv.

Juryleiaren meiner det i utgangspunktet er ei umogleg oppgåve å kåre ein vinnar.

– Vi har difor sett etter ein tursti som i tillegg til å ha alle kvalitetane ein god tursti skal ha, kan vere eit godt eksempel på korleis ein utnyttar dei lokale forholda til beste for så mange brukarar som mogleg, seier Heimdal. (©NPK)