Heim   >   Lokalt   >   Jølster   >   Høg fart i Kjøsnesfjorden

Høg fart i Kjøsnesfjorden

To førarar fekk forenkla førelegg for å ha køyrd i høvesvis 114 og 108 km/t i Støylsnestunnelen i Jølster onsdag, melder Vest politidistrikt på Twitter.   

Grensa for å få førarkortet kverrsett er 116 km/t.