Heim   >   Lokalt   >   Jølster   >   Høg fart i Kjøsnesfjorden

Høg fart i Kjøsnesfjorden

Up heldt fredag fartskontroll på Rv 5 i Kjøsnesfjorden.

På strekninga er det 80-sone. Det vart skrive ut fire forenkla førelegg, høgste fart var 107 km/t.