Heim   >   Lokalt   >   Gloppen   >   Han har søkt på ny kommunal stilling

Han har søkt på ny kommunal stilling

Ti personar har søkt på stillinga som kultursjef i Gloppen kommune. Éin av desse har bede om at namnet ikkje blir gjort kjent, og det har kommunen akseptert.

Søkjarane er: Hans-Joachim Schüttke (49), organist, kyrkjemusikar og dirigent – Heek i Tyskland, Liv Jorun Andenes (34), avdelingsdirektør for gange og sykkel i Oslo kommune – Oslo, Trym Skarra Kreiner (58), konsulent – Porsgrunn, Mann (29), Ola Tarjei Kroken (43), kulturhusleiar og kinosjef i Gloppen – Sandane, Knut Roger Nesdal, næringssjef i Gloppen – Sandane, Roger Kvarsvik (44), avdelingsleiar ved Hordaland fylkesarkiv – Bønes, Ruben Magistad (26), leiar og skateboardinstruktør – Oslo, Ingrid Heieren (30), dagleg leiar og folkemusikkoordinator – Blaksæter, Eva Slyngstad (56), dagleg leiar i Oslo kulturevenement og musikkskulerektor – Oslo.

Søknadsfristen gjekk ut 10. august. Rådmannen reknar med å ha tilsett den nye kultursjefen i løpet av august månad.