Home   >   Nyhende   >   Det blir gebyr på registrerte køyretøy utan forsikring

Samferdselesdepartementet skjerpar no krava til vinterdekk og mønsterdjupne på store bilar. (Foto: Statens vegvesen).

Det blir gebyr på registrerte køyretøy utan forsikring

Dersom du eig eit registrert køyretøy som ikkje har gyldig forsikring, vil du frå 1. mars få gebyr for kvar dag køyretøyet er uforsikra, opplyser Statens vegvesen.

For personbilar er gebyret 150 kroner per dag.

Alle forsikringsselskap som tilbyr trafikkforsikring er medlem i Trafikkforsikringsforeningen. Det er denne foreininga som er ansvarleg for å krevje inn gebyret.