Home   >   Fylket   >   Fylkesordføraren oppmoda om å løfte blikket

Fylkesordførar Jenny Følling.

Fylkesordføraren oppmoda om å løfte blikket

2017 har bydd på historiske avgjerder, høg temperatur og regionreform i fleire omgangar. Fylkesordføraren ber no alle konsentrere seg om å byggje eit best mogleg vestlandsfylke – med det beste frå begge dagens fylke.

– No er tida inne for å løfte blikket og sjå framover på arbeidet vi har føre oss dei neste to åra, det er ein stor og gjennomgripande jobb. Sogn og Fjordane er eit ressursrikt fylke med mange flinke folk, og vi har ingen grunn til å stå med lua i handa i møtet med meir folkerike Hordaland, slår Jenny Følling fast i talen sin til fylkestinget 5. desember.

Målet er nytt og livskraftig fylke


Gode lesar! For å lese heile denne saka må du vere abonnent.

Som abonnent får du fri tilgang til alle sakene i nettavisa og du får e-avisa. Som total-abonnenent har du også papirutgåva.

ER DU ALT ABONNENT har du fri tilgang til det digitale innhaldet vårt i e-avisa og på nett. Har du e-avis kan du gå til Mi side, og bruke den epostadressa du har registrert der til å hente ut passord (bruk «Gløymt passord»).

Har du ikkje brukarnamn og passord får du det ved å sende melding til abo@firdatidend.no og be om tilgang. Gi opp den epost-adressa du vil ha abonnementet til. Dette treng du gjere berre ein gong. Denne eposten kan du også bruke til andre ting du har spørsmål om når det gjeld abonnementet.

 

«Mi side» kan du sjølv administrere delar av abonnementet ditt, som:
• Endre kva du abonnerer på.
• Stoppe abonnementet for kortare eller lengre periodar.
• Endre adresse for kortare eller lengre periodar, som i ferien.
• Gjere adresseendringar og namneendringar.