Heim   >   Nyhende   >   For mange parkeringsplassar?

For mange parkeringsplassar?

Er det for mange parkeringsplassar i Sandane sentrum?

Det ha vore stort engasjement kring den nye områdereguleringsplanen for Sandane. Særleg spørsmålet om tal parkeringsplassar i sentrumskjernen har mange ei meining om.

No kan du seie kva du meiner her på nettsida vår.