Heim   >   Nyhende   >   Filippinske sjukepleiarar i Noreg ber om å få bidra

Filippinske sjukepleiarar i Noreg vil bidra under koronakrisa, men mange manglar autorisasjon. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / NPK

Filippinske sjukepleiarar i Noreg ber om å få bidra

Filippinske sjukepleiarar i Noreg vil bidra under koronakrisa. Dei har fire års universitetsutdanning frå heimlandet, men får ikkje jobbe som sjukepleiarar i Noreg.

Sjukepleiar Judith Diego la ut ei melding i ei facebook-gruppe for filippinske sjukepleiarar i Noreg der ho oppmoda til å hjelpe til under koronakrisa, ifølgje NRK.

– Førebels har over 30 personar meldt seg, og eg trur endå fleire vil melde seg dersom dei ser at norske styresmakter ønskjer hjelpa deira, seier Diego.

Det er rundt 3.000 filippinske sjukepleiarar og helsefagarbeidarar i Noreg. Fleire har ikkje godkjenninga dei treng for å jobbe som dette i Noreg.

– Dei fleste av sjukepleiarane som vil bidra, er no studentar og au pairar, seier Diego.

Det kan ikkje gjerast unntak frå regelverket for helsepersonell som ikkje har autorisasjon, seier avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet.

Ein kan likevel jobbe under medhjelpar-regelen.

– Det tyder at dei jobbar under rettleiing og oppsyn av anna autorisert helsepersonell, seier Farseth.

Ho oppmodar sjukepleiarar utan norsk godkjenning om å ta kontakt med kommunane for å høyre om dei ønskjer hjelp.

(©NPK)