Heim   >   Fylket   >   Felde held fram som fylkesleiar

Det nye styret er slik samansett (f.v.): Ole Bjarne Hovland (nestleiar), Nils Magne Gjengedal (styremedlem), Anders Felde (leiar), Kari Sigrun Lysne (styremedlem), Gry Ingvild Agjeld (1.vara) og Olav Høyheim Einan (2. vara). Ikkje til stades: Henriette Sunde (styremedlem) og Tor Arne Herstad (3. vara)

Felde held fram som fylkesleiar

Anders Felde frå Gloppen vart fredag attvald som fylkesleiar på årsmøtet til Sogn og Fjordane Bondelag.

 

Med seg i styret får han:

Nestleiar: Ole Bjarne Hovland (Årdal)

Styremedlem: Nils Magne Gjengedal (Hyen)

Styremedlem: Henriette Sunde (Vassenden)

Styremedlem: Kari Sigrun Lysne (Lærdal)

1.vara: Gry Ingvild Agjeld (Olden)

2.vara: Olav Høyheim Einan (Hafslo)

3.vara: Tor Arne Herstad (Naustdal)

Ole-Ivar Åm Sognnes (Leirvik) og Inge Brekke (Bjordal) tok ikkje attval, og gjekk ut av styret.