Heim   >   Lokalt   >   Jølster   >   – Er svært opptatt av at bilen skal hevast

– Er svært opptatt av at bilen skal hevast

Vest politidistrikt har gjennomført ei intern evaluering av politiet sin innsats i samband med rasa i Jølster-området i sommar. Her er evalueringa i sin heilskap: 

Situasjonsbeskrivelse:
Tirsdag 30.7 var det varslet gult farenivå, og det var forventet store mengder nedbør i deler av Vest politidistrikt. Forut for dette hadde vært en lengre tørkeperiode med fint sommervær. Det er ikke uvanlig med gule varsler i vårt politidistrikt og dette utløser heller ingen særskilte tiltak.

Operasjonssentralen fikk inn første melding om jord og steinras over E39 i Jølster kl. 1630. Ingen personer, bygninger eller kjøretøy var tatt av raset.  I timene som fulgte ble det meldt inn flere ras på samme veistrekning og i området vest for Vassenden. Det var fremdeles ikke meldt om personer tatt i raset, men biler innesperret på veistrekningen og vannskader på eiendom. Noe senere kom meldingen om nok et ras, på sørsiden av vannet. En person er i etterkant bekreftet død etter å ha kjørt inn i dette rastet. Totalt sett ble det registrert 16 ras i aktuelt område denne kvelden, i tillegg til ras i området Modalen og Hyen i Hordaland. Det var en uoversiktlig situasjon, og det var også mange andre pågående prioriterte oppdrag i samme periode.

I det rasutsatte området i Jølster falt telefondekningen ut og det var vanskelig for de lokale politiressursene å ta seg inn i rasområdet. Det var heller ikke flyvær på grunn av værsituasjonen. Operasjonssentralen ble ca. kl. 2015 forsterket med en ekstra personell. Politiressurser fra Førde, Florø, Sogndal, Gloppen og Fjaler var i innsats, og lensmannsdistriktet kalte ut ekstra ressurser. Det ble også satt kommunal kriseledelse i Førde.

Evaluering:
Formålet med den interne evalueringen var å komme frem til eventuelle forbedringspunkter på taktisk og operasjonelt nivå i en tilsvarende fremtidig hendelse.

Under evalueringen ble det identifisert enkelte læringspunkter som kan være med å sikre bedre intern arbeidsflyt og kommunikasjon ved tilsvarende ekstraordinære hendelser i fremtiden. Disse har imidlertid ikke påvirket oppgaveløsningen i Jølster, men inngår som en del av vårt forbedringsarbeid.

Det anbefales at politiet ved gult varsel og under spesielle omstendigheter (sommer, tørt jordsmonn osv.) bør vurdere å oppbemanne enkelte funksjoner og enheter som et føre var prinsipp. Vi ser videre at det også er behov for å sikre tydeligere kommunikasjonslinjer mellom kommunal kriseledelse og operasjonssentralen.

Vedrørende beslutning om åpning av Fv451 i forkant av raset hvor en person omkom, er det ikke avdekket noe nytt utover det som er fremkommet tidligere og beskrevet i pressemelding fra Vest politidistrikt 1. august 2019.

Vi ser imidlertid at vi kunne ha satt inn flere mannskaper på dag to for å dekke informasjonsbehovet i større grad til dem som var innesperret i området. Dette fikk ingen konsekvenser utover at det var et stort informasjonsbehov som var vanskelig å dekke. Det er ikke fremkommet noe nytt gjennom evalueringen ut over det som går på tilkomst i de kritiske første timene.

Heving av bil:

I etterkant av raset på Fv451 har det pågått et arbeid for å lokalisere bilen som ble tatt. I begynnelsen av august meldte Vest politidistrikt at bilen var funnet på 170 meters dypt, 660 meter ute i vannet. Politiet er svært opptatt av at bilen skal heves og vi jobber nå med en anbudsrunde for å finne ut om det er mulig å heve bilen, og til hvilken kostnad. Anbudsrunden blir trolig avsluttet og vurdert rundt 8. oktober. Det er da opp til Politidirektoratet å avgjøre videre prosess.