Heim   >   Lokalt   >   Jølster   >   Endå ei strekning er ferdig

På Helgheim blir det slutt på lysregulering til påske.

Endå ei strekning er ferdig

På E-39 Bjørset-Skei vart det i går starta asfaltering på ei strekning frå Langeneset og austover. Dermed blir det eitt lys mindre å ta omsyn i påsketrafikken

I området frå Huus svingen og austover blir det lysregulering ei stund til, opplyser vegvesenet som reknar med at asfalteringa på Helgheim er ferdig i dag (laurdag)

I området frå Huus svingen og austover blir det lysregulering ei stund til