Heim   >   Fylket   >   Elevar og lærlingar i Sogn og Fjordane scorar godt på fullføring

Elevar og lærlingar i Sogn og Fjordane scorar godt på fullføring

Elevar og lærlingar i Sogn og Fjordane er flinkast til å fullføre vidaregåande opplæring her i landet både når det gjeld studiespesialisering og yrkesfag.

Ifølgje Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennomfører 91,6 prosent av elevane i fylket som vel studieførebuande utdanningsprogram studieløpet. Tilsvarande tal for dei yrkesfaglege utdanningsprogramma er 67,7 prosent.

Legg ein saman alle utdanningsprogramma, hamnar Sogn og Fjordane på andreplass i statistikken med 79,2 prosent som fullfører og består vidaregåande opplæring på fem år, heiter det. Det er likevel berre 0,1 prosent bak Akershus som ligg på førsteplass.

– Den gode statistikken motiverer oss til å arbeide for at endå fleire gjennomfører vidaregåande opplæring på ordinær tid, seier fylkesdirektør for opplæring Bekka Skaasheim. (©NPK)