Home   >   Nyhende   >   Desse fekk plakettar

Alle plakettmottakarane frå Sogn og Fjordane samla på eitt brett. (Foto: Fotograf Reiakvam)

Desse fekk plakettar

4H i Sogn og Fjordane hadde tidlegare plakett-utdeling på plakettfesten i Førde 19. november. Om lag halvparten av dei som har fullført 4H-programmet var til stades på festen og fekk 4H-plaketten der i ei høgtideleg ramme.

På biletet er desse med:

Framme frå venstre: Frida Dragsund – Loen/Rake 4H, Synnøve Berstad – Trekløveret 4H, Lene Førde – Eggenipa 4H, Katrine Vedvik – Heggrosa 4H, Ingebjørg Frislid – Heggrosa 4H, Ida Falkgjerdet Svåi – Bergrosa 4H, Mariel Hov Molland – Vårliv 4H, Helén Baartvedt Flatjord – Bukta 4H.

2. rekkje frå venstre: Olina Roset – Bukta 4H, Oda Søreide – Bukta 4H, Inger Lise Sveinsdotter Høylo – Fjærland 4H, Line Standal – Standal 4H, Hilde Gunn Bråstad – Sjøstjerna 4H, Sandra Yndestad Engen – Guddalstoppen 4H, Embla Kristine Engesæter – Erla 4H, Magnhild Frislid – Heggrosa 4H, Frida Vallestad – Driva 4H, Hilde Sværen – organisasjonsrådgjevar i 4H Sogn og Fjordane, Elin Aaland – plakettutdelar og Sparebanken Sogn og Fjordane.

3. rekkje frå venstre: Sivert Flaten Espeseth – Flink 4H, Thomas Sundal – Trekløveret 4H, Tor-Kristian Eikenes – Krunhjorten 4H, Joachim Dreyer – Krunhjorten 4H, Jørgen Myklebust – Krunhjorten 4H, Veslemøy Øvrebø – Kransen 4H, Annika Fimland Dvergsdal – Von 4H, Oda Vik Fløtre – Bukta 4H, Lea Marie Glomnes – Snøklokka 4H, Ingeborg Aasebø – Snøklokka 4H, Malin Leirnes – Ungbjørka 4H, Aleksander Øren Heen – plakettutdelar.

4. rekkje frå venstre: Even Hunshamar – Vårliv 4H, Gjert Klakeg Mulen – Soltind 4H, Nikolai Kårstad Støfring – Eikås 4H, Kristen Slåtten – Eikås 4H, Markvard Årset – Blåklokka 4H, Marte Åsnes Gjesdal – Blåklokka 4H, Ida Sofie Gjesdal – Blåklokka 4H, Emilie Hamn – Steintøff 4H, Maithe Rixt Eilander – Eggenipa 4H, Eirik Johannes Eldal Skilbrei – Framsyn 4H.
Bak frå venstre: Andreas Støfring – Eikås 4H, Steffen Fjellestad – Hauk 4H, Are Dale Erikstad – Eikås 4H, Martinus Vallestad Årskaug – Framsyn 4H, Olav Svortevik – Neptun 4H, Stian André Farstad Westby – Standal 4H, Jonathan Vallestad Årskaug – Framsyn 4H, Stein Rune Bakke – Trekløveret 4H, Eirik Hortemo Vikøren – leiar i 4H Sogn og Fjordane, Brage Klakeg Mulen – Soltind 4H, Magnus Kårstad – Hakkespetten 4H.