Home   >   Lokalt   >   Gloppen   >   Delte ut medalje til Trygve

Trygve Apalset har hatt mykje å seie for musikk- og kulturlivet i Gloppen i fleire tiår. Som takk for innsatsen er han tildelt H.M. Kongens fortenestemedalje, som vart delt ut av ordførar Leidulf Gloppestad torsdag kveld.

Delte ut medalje til Trygve

Trygve Apalset vart torsdag kveld heidra med Kongens fortenestemedalje for den sentrale rolla han har hatt i kulturlivet i Gloppen gjennom 40 år.


Gode lesar! For å lese heile denne saka må du vere abonnent.

Som abonnent får du fri tilgang til alle sakene i nettavisa og du får e-avisa. Som total-abonnenent har du også papirutgåva.

ER DU ALT ABONNENT har du fri tilgang til det digitale innhaldet vårt i e-avisa og på nett. Har du e-avis kan du gå til Mi side, og bruke den epostadressa du har registrert der til å hente ut passord (bruk «Gløymt passord»).

Har du ikkje brukarnamn og passord får du det ved å sende melding til abo@firdatidend.no og be om tilgang. Gi opp den epost-adressa du vil ha abonnementet til. Dette treng du gjere berre ein gong. Denne eposten kan du også bruke til andre ting du har spørsmål om når det gjeld abonnementet.

 

«Mi side» kan du sjølv administrere delar av abonnementet ditt, som:
• Endre kva du abonnerer på.
• Stoppe abonnementet for kortare eller lengre periodar.
• Endre adresse for kortare eller lengre periodar, som i ferien.
• Gjere adresseendringar og namneendringar.