Heim   >   Kultur   >   Bukkene Bruse til Sandane

Frå Riksteateret si framsyning Bukkene Bruse lager rumpebrann. Foto: L.P. Lorentzen.

Bukkene Bruse til Sandane

Bukkene Bruse vender tilbake og set fyr på rumpa til trollet!

Bukkene Bruse lurer på kva dei skal finne på i ferien. De to minste vil helst til utlandet, men den største meiner det blir altfor dyrt. Han vil heller på setra slik som dei brukte å gjere før. «Æsj» seier dei to minste. «Det treige fjellet.» Den største bukken lokkar med trollet og vafler på setra, og til slutt dreg dei av garde. Men kvar er det blitt av trollet?

Ein av Riksteatret sine største suksessar dei siste åra er Bukkene Bruse på Badeland, basert på Bjørn F. Rørvik og Gro Moursunds populære barnebok. Nå kjem oppfølgjaren, basert på andre bok i serien, Bukkene Bruse vender tilbake.

Framsyninga skal passe for barn frå 3 år.