Heim   >   Lokalt   >   Gloppen   >   Brakval for Sp i Gloppen

Brakval for Sp i Gloppen

Senterpartiet får 48,8 prosent av røystene i kommunestyrevalet i Gloppen. Det er ein framgang på 6,4 prosentpoeng sidan valet for fire år sidan. 

Partiet ligg dermed an til å få 13 av 27 mandat i kommunestyret, men mange lister er endra, så det kan bli endringar i den endelege mandatfordelinga.

KrF får 13,0 prosent, tilbake heile 11,1 prosentpoeng.

Slik ser det ut for dei andre partia:

Arbeiderpartiet 11,6%, +3,3.
Høgre 9,2%, + 3,1
Miljøpartiet Dei Grøne 5,6%, +2,1
Sosialistisk Venstreparti 4,8%, +1,3
Samfunnsdemokratane 4,4%, -3,7
Venstre 2,5%, -2,5