Kontakt oss

Har du noko på hjartet, kontakt oss!

Adresse:
Postadresse: Postboks 38, 6823 Sandane
Besøksadresse Redaksjon: Nordstrandsvegen, 6823 Sandane
Besøksadresse Solglimt Trykkeri: Bukta, 6823 Sandane

Telefon Redaksjonen: Sjå liste over tilsette.
Telefax Redaksjon: 57 86 87 99
Telefon Ekspedisjon: 57 86 87 81
Telefax Ekspedisjon: 57 86 87 89

Epost: Annonseavdeling
Epost: Redaksjonen
Epost: Solglimt Trykkeri

REDAKSJON:

Redaktør
Aadne Gloppestad
Øvre Nordstranda 162, 6823 Sandane
Telefon direkte: 57 86 87 90
Mobiltelefon: 970 76 670

Journalistar:
Jan Nik. Hansen (Red. sekr.)
Åsavegen 49, 6823 Sandane
Telefon direkte: 57 86 87 91
Mobiltelefon: 414 26 679

Inger Haldis Aske Lothe
Rygg, 6823 Sandane
Telefon direkte: 57 86 87 92
Mobiltelefon: 957 68 769

Magnar Heimset
6829 Hyen
Telefon direkte: 57 86 87 92
Mobiltelefon: 913 29 453

Hallstein Dvergsdal
Dvergsdalsdalen, 6843 Skei i Jølster
Mobiltelefon: 993 12 586

ADMINISTRASJON

Dagleg leiar:
Aadne Gloppestad
Øvre Nordstranda 162, 6823 Sandane
Telefon direkte: 57 86 87 90

Kontorleiar:
Janne Gåsemyr
Bukta, 6823 Sandane
Direkte telefon: 57 86 87 81

Marknadssjef:
Atle Nygård
Leirbrekka 5, 6823 Sandane
Direkte telefon: 57 86 87 94
Mobiltelefon: 950 32 501

PRODUKSJON

Evy Merkesdal Flølo
6826 Byrkjelo
Direkte telefon: 57 86 87 84

Geir Skagen
Orevegen, 6823 Sandane
Direkte telefon: 57 86 87 86
Mobiltelefon: 970 84 272