Annonseprisar

ANNONSEPRISAR 2016

Alle prisar er eks. mva

Plassering        Millimeterpris

Annonseside        7,20
Tekstside          10,20
1. side            17,90
Siste side         9,90

Gratulasjon kr. 120,- + mva.
Annonsetype        Millimeterpris
Reservert plass        0,70

Heilsideprisar

Annonsetype                   Millimeterpris        Tekstside
1/1 sideprisar svart/kvit        15.420,00           18.320,00
Svart + 3 stand. fargar          20.020,00           22.920,00

Fargetillegg – millimeter

Fargar        Min.        Maks.        Pristillegg        Min. pris        Maks.pris
1             300         1000           1,60             480,00             1380,00
3             300         1000           4,60             1380,00            4600,00

Tekstside

Min.        Maks.        Pristillegg        Min. pris        Maks.pris
300         1000           1,60               480,00         1380,00
300         1000           4,60               1380,00        4600,00

ANNONSERING PÅ NETTSIDENE  – vekesprisar
Toppbanner: (980 x 150 pixler) 5750,- kroner pr. veke.
Skyskraper: (180 x 500 pixler) 4500,- kroner pr. veke.

Nettboard (600×150 pixler) 4500,-
Kontakt Atle Nygård for annonsering i papirutgåva og/eller på nettsidene.