Home   >   Nyhende   >   45 prosent til Senterpartiet

Senterpartiet, her representert ved Karoline Bjerkeset (f.v.), Liv Signe Navarsete, Per Kjøllesdal, Leidulf Gloppestad og Bjarne Bø har vind i segla om dagen.

45 prosent til Senterpartiet

45 prosent av dei som har svara på den uhøgtidelege spørjeundersøkinga her på nettsida vår ville ha røysta på Senterpartiet om det var stortingsval i dag.

Slik er resultatet for dei andre partia:

Arbeidarpartiet 15 prosent

Høgre 12

Kristeleg Folkeparti 9

Framstegspartiet 8

Venstre 5

Raudt 3

Sosialistisk Venstreparti 2

Miljøpartiet Dei Grøne 1